Zakaj sem Človek Človeku Sopotnik?

by | avgust 2023

V Soviti smo se leta 2017 pridružili iniciativi Zavoda Sopotniki, ki ponuja brezplačne prevoze po manjših krajih v Sloveniji. Vzpodbujajo aktivno življenje starostnikov, povezujejo, sodelujejo, spoštujejo naravo in podpirajo prostovoljstvo. 

Za prostovoljce, ki opravljajo brezplačne prevoze za starejše, nudimo brezplačne malice. V letih 2017 in 2018 smo sodelovali v Sevnici, od leta 2019 do 2022 v Sežani, od leta 2020 pa tudi v Idriji in Krškem. 

V glasilu Zavoda Sopotniki je bil objavljen intervju z našo vodjo službe za kakovost in higieno, ki je tudi koordinatorka projekta Sopotniki, gospo Ireno Žolnir. 

Izvleček iz glasila Sobotniki:

Pogovarjali smo se z gospo Ireno Žolnir, vodjo službe za kakovost in higieno v podjetju Sovita in jo povprašali o družbeno odgovornem delovanju podjetja ter o tem, zakaj so Človek Človeku Sopotnik. 

Ena izmed zavez podjetja Sovita je zaveza pomagati ljudem v stiski in prispevati k zmanjševanju revščine in lakote. Več let ste izvajali program Ustavimo lakoto, v okviru katerega so potekale različne akcije, med drugim tudi sodelovanje z nami. Katere programe družbene odgovornosti izvajate? 

»Eden ključnih stebrov strategije Sovite je sodelovanje v dobrodelnih akcijah v boju proti lakoti in podhranjenosti. V sklopu naše iniciative Ustavimo lakoto delujemo že vrsto let z različnimi akcijami in projekti. Ena izmed večjih akcij je, da na določen dan v letu od vseh prodanih obrokov namenimo del sredstev za živila, ki jih darujemo različnim nevladnim organizacijam, nazadnje Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. Zaposleni v Soviti imamo možnost del svojega dohodka nameniti za pomoč našim sodelavcem, ki so se znašli v stiski. Še ena posebna akcija, na katero smo ponosni, se imenuje Skupni vrtovi, kjer osnovnim šolam, v katerih izvajamo prehranske storitve, darujemo sredstva za nakup semen in orodja, da nato otroci vzgajajo začimbe in zelišča, ki jih uporabijo ob izobraževalnih animacijah. Pomoč izkazujemo tudi v obliki finančnih sredstev nevladnim organizacijam (Rdeči noski, Unicef, domovi starejših občanov ipd.) ter z darovanjem obrokov.« 

Na kateri dosežek pri svojem družbeno odgovornem delovanju ste najbolj ponosni?

Ponosni in veseli smo vselej, ko lahko pomagamo. Držimo se pregovora: »Kdor voluntira, vedno odhaja s polnim srcem!« Zdi se nam prav, da pomagamo, kolikor zmoremo in kjer je to mogoče, ponosni pa smo na vse pretekle akcije. Posebej pomembno se nam zdi, da se vključimo in pomagamo v lokalnem okolju, kjer delujemo. Vključenost v neposredno okolje je najboljša pot, da stkemo vezi z ljudmi, z gosti, zaposlenimi, naročniki in dobavitelji, da se torej akcijam priključi kar največ ljudi in da tako širimo zavest in sporočilo o solidarnosti. 

Vaše dobrodelno udejstvovanje je v prvi vrsti namenjeno tistim, ki jim pomagate. Katere dobre učinke pa ima za vaše podjetje?

Naše podjetje si želi rasti in delovati v skupnosti, ki je povezana, solidarna, odprta za pomoč drugemu. Skupaj z organizacijami in pobudami kot je tudi Sopotnik, tako prispevamo k širjenju družbene odgovornosti in zavedanja, da človek v stiski ni nikoli sam. Verjamemo, da lahko uspešno rastejo le tiste organizacije in podjetja, ki rastejo skupaj s skupnostjo, s svojim neposrednim okoljem. 

Sopotnikom priskočite na pomoč, kjer je to le mogoče. Kaj vas je vzpodbudilo, da ste se odločili postati Človek Človeku Sopotnik?

Prepričalo nas je to, kar počnete in zaradi česar to počnete. Medgeneracijska solidarnost, pomoč starostnikom, povezovanje, preseganje osamljenosti, majhni koraki (prevozi) z velikimi učinki na življenja ljudi. Druženje, zaupanje, sodelovanje – to so tudi naše vrednote in naša poslovna filozofija. Ob tej priložnosti zato izrekam zahvalo Sopotnikom in vam želim tudi v prihodnje obilo dobrega dela in veliko nasmehov na obrazih ljudi, ki jim pomagate.