Facility Management storitve

Posvetite svojo pozornost vaši primarni dejavnosti

V Soviti za svoje poslovne partnerje poleg prehranskih storitev izvajamo tudi podporne oz. t.i. Facility Management storitve. V upravljanje prevzamemo vse storitve, ki ne sodijo v primarno dejavnost naših naročnikov, da se le-ti lahko v popolnosti posvetijo svojim poslovnim ciljem in razvoju.

Našim gostom in poslovnim partnerjem zagotavljamo delovno okolje, ki je kar najbolj stimulativno. Radi rečemo, da izvajamo storitve za dvig kakovosti bivanja, pa naj bo to čisto delovno okolje ali košara svežega sadja v pisarni, prijazen nasmeh naše receptorke ob vstopu v poslovne prostore ali brezhibno delovanje naprav.

V izvajanje prevzamemo vse storitve, ki podjetjem jemljejo veliko energije in časa, za njihovo osnovno dejavnost pa niso ključne.

STORITVE SOFT FACILITY MANAGEMENT

 • Čiščenje
 • Urejanje okolice in čiščenje snega
 • Pošta in kurirski servis
 • Recepcija
 • Hišniška dela
 • Upravljanje z voznim parkom

STORITVE HARD FACILITY MANAGEMENT

 • Elektro in strojne inštalacije
 • Hlajenje/klimatizacija in ogrevanje (HVAC)
 • Upravljanje z energijo in odpadki
 • Informacijska tehnologija
 • Varnostni sistemi
 • Sistemi protipožarne zaščite
 • Klicni center
 • Varovanje/recepcija (vratarska služba)

ZAKAJ IZBRATI NAS ZA IZVAJANJE FACILITY MANAGAMENT STORITEV?

Pred začetkom sodelovanja se seznanimo z vašimi potrebami in vašo kulturo, zato lahko:
 

 • spremljamo vaš poslovni proces, ne glede na vašo dejavnost,
 • zagotovimo ugodno cenovno politiko,
 • prihranimo vaš čas,
 • storitve izvajamo s primerno usposobljenimi in zanesljivimi viri,
 • predlagamo oz. vpeljemo proces inovacij.

Prednosti najema zunanjega izvajalca za celovito upravljanje s storitvami:

 • Zagotovljeni dolgoročni finančni prihranki
 • Časovni prihranki
 • Le en izvajalec za več različnih storitev v vašem podjetju
 • Enostavnejša koordinacija in komunikacija
 • Večja preglednost stroškov
 • Standardizacija storitev
 • Povečanje lastne fleksibilnosti
 • Povečane možnosti za rast podjetja
 • Zmanjšanje števila dobaviteljev
 • Enostavnejše poročanje vodstvu
 • Enostavnejša skrb za kakovosten nivo izvajanja storitev

Inženiring

Na področju opreme kuhinj, delilnih linij in restavracij imamo bogate izkušnje. Svojim poslovnim partnerjem zagotavljamo tudi inženiring storitve, ki zajemajo svetovanje pri opremi in načrtovanju kuhinje ali delilne restavracije v novih prostorih ali renovacije obstoječih prostorov.

Izhodišča so pri vsakem poslovnem partnerju drugačna, zato vsakega obravnavamo individualno:

 • pri obstoječih prostorih namenjenim restavracijam, prostor posodobimo v skladu z veljavnimi standardi. Pripravimo tehnološki projekt ter svetujemo pri izbiri tehnološke opreme;
 • pri novih prostorih pripravimo izris načrta potrebne tehnološke opreme, določimo mikro priključke za energente, priključne moči … Sodelujemo pri izvedbi načrtov od izbire, postavitve tehnološke opreme in do končnega prevzema oziroma pridobitve obratovalnega dovoljenja;
 • pomagamo in svetujemo pri arhitekturni zasnovi izgleda restavracije ali prenovah.