Politika zasebnosti

Pogoji zasebnosti pri kadrovanju

Pozdravljeni na zaposlitveni strani Sovite.

Ko se prijavite na razpisano delovno mesto ali se vpišete v našo bazo iskalcev zaposlitve, nam s tem posredujete svoje osebne podatke. V nadaljevanju navajamo, kako v Soviti zbiramo, uporabljamo, hranimo in razkrivamo osebne podatke.

Katere osebne podatke obdelujemo?

Če izpolnite naš spletni obrazec za zaposlitev ali se prijavite na določeno delovno mesto, nam razkrijete ime in priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko. Ko/če dodate vaš CV oz. vlogo za zaposlitev z opisom vaših znanj, nam razkrijete še več osebnih podatkov: življenjepis, formalno izobrazbo in delovne izkušnje, drugo znanje in veščine, fotografijo in druge osebne podatke, ki jih želite deliti z nami.

Kaj je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Osebne podatke iz vašega uporabniškega profila in iz baze kandidatov za zaposlitev obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Osebne podatke iz vaše prijave na določeno delovno mesto pa obdelujemo, ker je to potrebno za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete in zahtevate anonimizacijo tako, da nam pošljete e-sporočilo na kadri@sovita.si.

Kakšen je namen obdelave vaših osebnih podatkov?

Vaše osebne podatke obdelujemo, da vas lahko vključimo v Sovitin postopek kadrovanja, vas obveščamo o razpisih za delovna mesta ter drugih možnih oblikah sodelovanja, vam pošljemo ponudbo za določeno delovno mesto in tudi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, če boste v razpisnem postopku izbrani.

Kdo hrani vaše osebne podatke?

Osebne podatke, ki ste jih posredovali, hranimo v družbi SOVITA d.o.o., Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana v skladu s predpisi Evropske unije o varovanju osebnih podatkov, to je s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR).

Kako dolgo se hranijo vaši osebni podatki?

Vsi vaši osebni podatki, ki ste nam jih poslali z vpisom v našo bazo ali na konkretno delovno mesto (npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, naslov prebivališča, mesto, fotografija), se hranijo 24 mesecev od dneva, ko ste ga ustvarili.

Vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali v prijavi na razpis za delovno mesto ali ob vpisu v našo bazo kandidatov (npr. življenjepis, drugi dokumenti in podatki), in podatki, ki so nastali v zvezi s postopkom (npr. razgovor, preizkus sposobnosti, ocena kompetenc, izmenjana e-sporočila, komentarji), bodo shranjeni 24 mesecev od dneva izbire kandidata za zaposlitev. Nato bodo avtomatično in za vedno izbrisani.

Kdo lahko dostopa do vaših osebnih podatkov in jih sme uporabljati?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo samo tisti zaposleni v Soviti, ki sodelujejo v postopku zaposlovanja in kadrovanja (npr. zaposleni v kadrovski službi, vodje enot, v katerih bo potekalo delo, in njihovi nadrejeni, zaposleni v IT-službi, ki imajo dostop, da lahko opravljajo svoje delo).

Kako lahko uveljavljate svoje pravice do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosa podatkov?

Če želite svoje osebne podatke, ki ste jih posredovali v prijavnem obrazcu, spremeniti ali popraviti ali imate glede svojih osebnih podatkov dodatna vprašanja, lahko to storite tako, da napišete zahtevek na e-naslov: kadri@sovita.si.

Če menite, da z obdelavo kršimo veljavno zakonodajo, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

Kdo je odgovoren za vaše osebne podatke?

Sovita v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, vključno z zaščito pred njihovo nezakonito obdelavo in izgubo.

Kaj lahko storite, če se ne strinjate s Sovitinimi pogoji zasebnosti pri kadrovanju?

Če se s Sovitinimi pogoji zasebnosti pri kadrovanju ne strinjate, se žal ne morete prijaviti na razpis za delovna mesta ali se vpisati v bazo kandidatov za zaposlitev. Upoštevajte, da v Soviti dosledno spoštujemo varstvo osebnih podatkov. Vaši podatki se bodo uporabljali samo za prijave na odprta delovna mesta v Soviti. Premislite in se vrnite na razpisno stran ter se ponovno prijavite na delovno mesto.

September, 2023