Storitve »Soft Facility Management«, kamor sodijo: urejanje okolice objektov, čiščenje poslovnih in proizvodnih prostorov, izvajanje zimske službe, recepcija in mnoge druge, izvajamo posamezno ali kot del celostne rešitve. Poskrbimo za vse vrste poslovnih objektov, ne glede na velikost in obseg.
KJE VAM LAHKO POMAGAMO?
Urejanje okolice
Urejanje okolice
 • košnja travnatih površin
 • urejanje cvetličnih gredic
 • obrezovanje drevja in grmovnic
 • čiščenje asfaltnih površin
 • čiščenje odtočnih kanalov na dvorišču
Izvajanje zimske službe
Izvajanje zimske službe
 • čiščenje in odstranjevanje snega
 • posipanje proti zmrzali
Recepcija
Recepcija
 • sprejem in evidentiranje obiskovalcev
 • urejanje vhodne in izhodne pošte
 • sprejem in posredovanje telefonskih klicev
 • fotokopiranje in administrativne storitve
 • dviganje in spuščanje rampe ipd.
Čiščenje poslovnih in proizvodnih prostorov
Čiščenje poslovnih in proizvodnih prostorov
 • čiščenje pisarniških in poslovnih prostorov
 • čiščenje proizvodnih prostorov
 • pomivanje oken
 • generalno čiščenje
Pošta in storitve kurirja
Pošta in storitve kurirja
 • prenos dokumentov in paketov med lokacijami
 • evidenca vhodne in izhodne pošte
 • kurirska služba
 • interna in eksterna pošta
Hišniška dela
Hišniška dela
 • drobna popravila (menjava žarnic ipd.)
 • čiščenje odtokov
 • osnovne dejavnosti na elektro in strojnem področju
 • pregled in vzdrževanje dvigal
 • pregled in vzdrževanje vodovoda, kanalizacije, elektro in plinskih napeljav
Upravljanje z voznim parkom
Upravljanje z voznim parkom
 • menjava gum na službenih vozilih
 • čiščenje vozil
 • tehnični pregledi, registracije
 • urejanje popravil
 • urejanje rednih servisov
Urejanje zelenja v poslovnih prostorih
Urejanje zelenja v poslovnih prostorih
 • oprema poslovnih prostorov z lončnicami
 • vzdrževanje lončnic (zalivanje, presajanje, nadomeščanje, …)
Za naše poslovne partnerje izvajamo dogovorjen nabor storitev ter zagotavljamo primerno delovno okolje za zaposlene, medtem ko se vi lahko osredotočite izključno na svoje poslovanje in razvoj.

Ob prevzemu dejavnosti omogočimo tudi delavcem, ki so v vašem podjetju zaposleni na teh delih, prehod pod naše okrilje. Ponudimo jim lahko varno zaposlitev in urejeno delovno okolje.
MEDTEM, KO MI DELAMO ZA VAS, SE VI LAHKO
POPOLNOMA OSREDOTOČATE NA IZVAJANJE SVOJE
PRIMARNE DEJAVNOSTI
.
Prednosti najema zunanjega izvajalca za celovito upravljanje s storitvami:
 • zagotovljeni dolgoročni finančni prihranki
 • časovni prihranki
 • le en izvajalec za več različnih storitev v vašem podjetju
 • enostavnejša koordinacija in komunikacija
 • večja preglednost stroškov
 • standardizacija storitev
 • povečanje lastne fleksibilnosti
 • povečane možnosti za rast podjetja
 • zmanjšanje števila dobaviteljev
 • enostavnejše poročanje vodstvu
 • enostavnejša skrb za kakovosten nivo izvajanja storitev