Upravljanje z napravami lahko vključuje tudi spremljanje porabe različnih energentov, analiziranje in pripravo ustreznih strategij za zmanjševanje porabe ter vpliv na okolje.
KJE VAM LAHKO POMAGAMO?
Elektro in strojne inštalacije
Elektro in strojne
inštalacije
 • Montaža, projektiranje, nabava
 • Redno vzdrževanje
 • Popravila okvar
Hlajenje / klimatizacija in ogrevanje (HVAC)
Hlajenje / klimatizacija
in ogrevanje (HVAC)
 • Menjava in vgradnja nadomestnih delov
 • Kontrola usmerjevalnikov zraka in ventilatorjev
 • Čiščenje kanalov
 • Kontrola in meritve hrupa
 • Tlačni preizkusi, preizkusi tesnosti, …
Upravljanje z energijo in odpadki
Upravljanje z energijo
in odpadki
 • Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov
 • Predlogi za izboljšanje načina ravnanja z odpadki
 • Preverjanje skladnosti ravnanja z odpadki z zakonodajo, …
Informacijska tehnologija
Informacijska
tehnologija
 • Arhiviranje in zaščita podatkov
 • Nadzor delovanja strojne opreme
 • Vzdrževanje in izboljšava informacijskih rešitev in delovnih procesov
 • Predlogi izboljšav
Varnostni sistemi
Varnostni
sistemi
 • Vgradnja varnostnih sistemov
 • Redno vzdrževanje sistemov
 • Oddaljeni nadzor
 • Interna in eksterna pošta
Sistemi protipožarne zaščite
Sistemi protipožarne
zaščite
 • Vzdrževanje in kontrola brizgalnih sistemov
 • Nadzor nad sprejemnim sistemom javljalcev požara
 • Pregled protipožarne dokumentacije
Klicni center
Klicni
center
 • Sprejem dohodnih klicev
 • Izvajanje odhodnih klicev
 • Zbiranje podatkov, izvajanje anket in trženjskih storitev
Varovanje / recepcija (vratarska služba)
Varovanje / recepcija
(vratarska služba)
 • Evidentiranje vstopa in izstopa zaposlenih in obiskovalcev
 • Nadzor in izdaja ključev posameznih prostorov
 • Usklajevanje dela s službo čiščenja objekta
 • Nadzor in evidentiranje tovornega prometa
Za doseganje čim bolj uspešnega medsebojnega dopolnjevanja je smiselno, da se odda več storitev v paketu.

Tudi v tem primeru delavcem, ki so na teh delih zaposleni pri drugem naročniku, ponudimo zaposlitev pri nas.

MEDTEM, KO MI DELAMO ZA VAS, SE VI LAHKO POPOLNOMA OSREDOTOČATE NA IZVAJANJE SVOJE PRIMARNE DEJAVNOSTI.
Prednosti najema zunanjega izvajalca za celovito upravljanje s storitvami:
 • Zagotovljeni dolgoročni finančni prihranki
 • Časovni prihranki
 • Le en izvajalec za več različnih storitev v vašem podjetju
 • Enostavnejša koordinacija in komunikacija
 • Večja preglednost stroškov
 • Standardizacija storitev
 • Povečanje lastne fleksibilnosti
 • Povečane možnosti za rast podjetja
 • Zmanjšanje števila dobaviteljev
 • Enostavnejše poročanje vodstvu
 • Enostavnejša skrb za kakovosten nivo izvajanja storitev